Fakturakontroll

Fakturakontroll er en løsning som ivaretar bedriftens behov for kostnadskontroll og forutsigbarhet. Samtidig gir løsningen den ansatte full frihet og fleksibilitet til å bruke mobilen slik de vil.
Vi ser at mer databruk og økt privat bruk av mobilen gjør det vanskelig å skille mellom hva som brukes i jobbsammenheng og hva som er privat forbruk. Fakturakontroll er en løsning som skiller jobb og privatbruk av mobiltelefonen ved oppsett av enkle policyer. Bedriften får bedre oversikt over sine mobilkostnader

Fordeler for bedriften:

  • Kontroll og bedre forutsigbarhet med mobilkostnadene.

  • Gir gode løsninger som bidrar til effektivisering for både bedriften og ansatte.

  • Mindre administrasjonskostnader knyttet til mobiltelefonen.


Fordeler for ansatte:

  • En telefon og ett abonnement til både jobb og privat.

  • Frihet til å bruke mobilen til det de ønsker.

  • Jobbe mer effektivt og fleksibelt.

 


Mobilskatt
Fakturakontroll genererer automatisk en beregning av mobilskatt for ansatte, samt underlag for bedriftens
momsregnskap. Rapporter leveres i henhold til de til enhver tid gjeldende regler for dette.
Enkel integrasjon mot lønnssystem med automatisk rapporter og prosesser:

  • Lønnstrekk fil tilpasset bedriftenes lønnssystem.

  • Rapporter som automatisk regner ut mobilskatten sikrer at hverken den ansatt eller bedriften betaler for mye