MOBILT BEDRIFTSNETT

Mobilt Bedriftsnett fra Telenor legger til rette for fleksibel internkommunikasjon og profesjonell kundebehandling.

Sentralbordløsningen som passer for både små og store bedrifter, fullspekket med funksjoner å velge mellom.

Sett sammen akkurat de tjenestene din bedrift trenger!  

Mobilt sentralbord

Med Mobilt Sentralbord Avansert kan sentralbordoperatøren koble seg opp hvor som helst - enten via en PC eller via mobilen. Sentralbordet gjør det enkelt å behandle kunder profesjonelt.

Behold hovednummeret til bedriften

Tastevalg eller direkte til en svargruppe

Fordel og prioritér innkommende anrop 

Sett opp egne valg for hvordan kundene skal håndteres utenom normal åpningstid.

Få en egen bedrifts katalog over ansattes telefonnummer og tilgjengelighet

Mobilklienten
Få tjenestene i Mobilt Bedriftsnett
direkte på mobiltelefonen. Sett over
samtaler, marker fravær og gjør 1881
oppslag på hvem som har ringt med mer.

Sett over samtalen
Med Sett over kan du enkelt sette samtalen over til hvem som helst, en kollega. får man øyeblikkelig status på, slik at du kan se hvem som er ledig, opptatt eller har markert fravær.

Se hvem som ringer
Automatisk oppslag på telefonen fra 1881, gratis! Anropslisten er også automatisk oppdatert med navn dersom man har ubesvart anrop fra et nummer som ikke er lagret.

Mobilt Sentralbord
Med Mobilt sentralbord kan operatøren koble seg opp hvor som helst - enten via en PC eller via mobilen. Sentralbordet gjør det enkelt å behandle kunder profesjonelt.

Tilbakering fra KØ
La kunden bestemme at din bedrift ringer tilbake når en av operatørene blir ledig. Løsningen lar innringer bestemme å bli ringt tilbake og man beholder sin plass i KØen. God kundeservice!

Min Svartjeneste
Min svartjeneste svarer for deg når du ikke kan. Du velger hvilke fraværsgrunner innringer skal få opplest, og du kan velge å rute innringer til mobilsvar, sentralbord eller til en kollega.

Intern Bedriftskatalog
Få en egen katalog over ansattes
telefonnummer og tilgjengelighet.
Løsningen viser opptatt, ledig og fravær med
angitt tid for fraværet til den enkelte ansatte.

Tidsstyrt Velkomsthilsen
Sett opp egne valg for hvordan kundene
skal håndteres i og utenom normal
åpningstid. Løsningen administreres via
et eget web-grensesnitt.

KØ og Svargrupper
Fordel og prioriter innkommende anrop
mellom påloggede operatører. Er alle
opptatt, settes anropet i kø og går til
første ledige operatør.